Odwierty Studni

Odwierty studni z rurami i filtrem

Wiercenia Studzienne i Geologiczne

Wiercimy studnie głębinowe metodą płuczkową na mokro oraz płytsze metodą na sucho (najmniej inwazyjna w obrębie miejsca wiercenia), a niekiedy ręcznie w miejscach bardzo trudno dostępnych.

Studnie po uzgodnieniu z klientem wykonujemy w różnych wariantach wykończenia z częściowym lub całkowitym uzbrojeniem zawierającym montaż pomp elektrycznych lub ręcznych, głębinowych lub ssących, wolnostojących na budowach czy ogrodach lub z wykonanym przyłączem do budynku. W zależności od potrzeb studnie mogą być w tańszej wersji sezonowej do podlewania lub całorocznej odpornej na mróz do zasilania budynków użytkowych.

Przykładowe ceny wiercenia studni wraz z kosztem rury atestowanej do wody pitnej wynoszą:

1. 150 zł./metr, rura gwintowana ⌀ 110 mm PVC-U,
2. 160 zł./metr, rura gwintowana ⌀ 125 mm PVC-U,
3. 190 zł./metr, rura gwintowana ⌀ 160 mm PVC-U.

Ceny brutto nie zawierają kosztów filtra, głowicy studziennej i denka oraz pompy z uzbrojeniem.

Warunki techniczne budowy studni:

1. Osoby nie będące firmą nie potrzebują pozwolenia wodno-prawnego na wiercenie studni o głębokości do 30 m i poborze do 5000 litrów (5 m3) na dobę, jednak niektóre gminy mogą chcieć zgłoszenia wiercenia
2. Studnie, które będą posiadać elementy zabudowy wystające ponad poziom gruntu mogą wymagać pozwolenia budowlanego. Podczas zgłoszenia takiej studni należy dostarczyć dowód własności ziemi i mapkę sytuacyjną z lokalizacją. Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia urząd nie dostarczy odpowiedzi można wykonywać prace budowlane. Budowę należy wykonać w ciągu 24 miesięcy
3. Studnia musi być zlokalizowana co najmniej 5 m od granicy działki, 7,5 m od osi rowu przydrożnego i 15 m od szamba i zbiorników gromadzenia nieczystości, 30 m od końca rury biodegradowalnych oczyszczalni ścieków i 70 metrów od wybiegów zwierząt hodowlanych

Przykładowe czynności podczas budowy studni:

– odwiert,
– montaż filtra oraz rur studziennych osłonowych i ssąco-tłoczących,
– wykończenie studni w wersji sezonowej lub całorocznej,
– uszczelnienie warstw wodonośnych i zasypka żwirem,
– pomiar głębokości studni i lustra wody,
– wykonanie próbnego pompowania oczyszczającego i ustalającego wydajność studni,
– dobór i montaż pompy elektrycznej głębinowej, hydroforu ze zbiornikiem ciśnieniowym lub ręcznej (opcjonalnie),
– wykonanie przyłącza do budynku (opcjonalnie),
– montaż mini stacji uzdatniania wody pitnej i/lub badanie SANEPID (opcjonalnie).

* akty prawne – rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.)

Z powodu braków kadrowych nie wykonujemy usługi do odwołania.