Lokalizacja Wody

Lokalizacja wody na działce

tomografia wykres analizy geologicznej

W przypadku, kiedy nie wiecie Państwo, czy na działce występują podziemne warstwy wody polecimy Państwu firmę, która wykonuje badanie hydrogeofizyczne gruntu z wizualizacją w celu orientacyjnego ustalenia najlepszego miejsca i głębokości odwiertu studni. Badanie gruntu pozwoli ograniczyć ilość ewentualnych nietrafionych odwiertów i oszacować koszty budowy studni.

Badanie gruntu jest odpłatne i wykonywane na działkach i polach popularną metodą tomografii oporowej pozwalającą uzyskać profil gruntu i wizualizację w zależności od urządzenia do 100, 200 lub 300 metrów głębokości. Naukowe metody szacowania lokalizacji i głębokości wody oparte o pomiar różnicy rezystancji poszczególnych warstw ziemi stosuje się jako wstępne rozpoznanie gruntu przed wykonaniem odwiertu próbnego lub docelowego.

Pomiary wykonywane są w liniach prostych o długości w zakresie 9 – 50 metrów. Linie pomiarowe muszą być oddalone od wszelkich konstrukcji powstałych w wyniku działalności człowieka optymalnie o 10 metrów. Teren do wykonania pomiarów powinien być niezarośnięty wysokimi roślinami, niezalany wodą i niezaśmiecony.

Zminimalizuj ryzyko pustych odwiertów bez wody !

Po wykonaniu pomiaru natychmiast otrzymasz wynik w postaci kolorowego wykresu, gdzie widać lokalizację i orientacyjną głębokość warstwy wodnej.

Cena pomiaru uzależniona jest od głębokości do jakiej się mierzy oraz od mierzonej powierzchni.

Tak wygląda przykładowa wizualizacja pomiarów: 


Szukanie wody na terenie województw: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie.