Szukanie Wody i Hydrogeoanaliza

Szukanie wody metodą tomografii ERT i EM

tomografia wykres analizy geologicznej

Skuteczne poszukiwanie podziemnych warstw wodonośnych w celu przybliżonej lokalizacji miejsca i głębokości studni wierconych i kopanych. Analizę gruntu wykonujemy elektronicznym urządzeniem metodą tomografii hydrogeologicznej pozwalającą uzyskać wizualizację poszczególnych warstw gruntu i jego anomalie w standardzie do 100 m w pionie z dokładnością około 90%.

Zapraszamy firmy i osoby prywatne do korzystania z naszych usług pomiarów geologicznych na terenie Poznania i Wielkopolski urządzeniem elektronicznym metodą tomografii geologicznej elektrooporowej ERT i elektromagnetycznej EM.

Po wykonaniu pomiaru w terenie otrzymujemy tabelę rezystywności gruntu i wizualizację w postaci kolorowego wykresu za pomocą którego już na miejscu wstępnie ustalimy lokalizację i głębokość warstwy wodnej. Pełną analizę z zaznaczonym optymalnym miejscem na odwiert studni i opisem dostarczamy do 24 godzin od pomiaru pocztą elektroniczną lub za pomocą MMS na telefon komórkowy.

Parametry techniczne urządzenia i przykładowa wizualizacja pomiarów:

zakres = 0-300mv,
głębokość pomiaru = 0-100 m,
tryb pomiaru = 20 częstotliwości,
rozdzielczość = 0,001 – 1mV,
błędy = +/- 5% +/- 2bit,
konwersja A/D = 16 bit 1Msps,
rezystancja wejściowa = ≥10MΩ,
tłumienie częstotliwości = >80dB.